Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych

My, SYSTHERM Chłodnictwo i klimatyzacja sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, SYSTHERM Technik sp. z o. o. z siedzibą w Poznani oraz SYSTHERM Danuta Gazińska sp. j.  jesteśmy Współadministratorami Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy:

  • w celu personalizowania treści reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie (pliki cookie) tj. w celu wykonania prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom stale z nami współpracującymi, naszym podwykonawcą lub firmą działającym na naszej zlecenie w celu wykonania umowy, albo zapewnienia ciągłości działania naszego przedsiębiorstwa (np. informacje zawarte w plikach cookie mogą dotrzeć także do informatyka serwisującego nasz serwis itp.)

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzamy do czasu wyłączenia przez Ciebie plików cookie w ustawieniach przeglądarki lub zaprzestania korzystania z plików cookie przez naszą stroną internetową.

Dane przez nas zbierane nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację osoby, której dotyczą, wykonanie żądania usunięcia danych lub zaprzestania ich przetwarzania może być więc niemożliwe.

Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/ Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: dane@systherm.pl, zadzwoń pod numer: 618 507 512, lub udaj się do jednego ze Współadministratorów lub jego oddziałów.

Pamiętaj ! Nie wszystkie dane możemy usunąć, nie wszystkie dane pozwalają też na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby, której dotyczą (np. adres IP). Może się okazać, że spełnienie twojego żądania usunięcia danych lub przekazania informacji o przetwarzaniu nie będzie możliwe. W każdym przypadku zostaniesz poinformowany o takiej okoliczności w odpowiedzi na żądanie.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przetwarzanie twoich danych następuje automatycznie jeżeli masz włączone pliki cookie w przeglądarce. Jeżeli nie zgadzasz się na opisane wyżej przetwarzanie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, albo zrezygnować z korzystania ze strony internetowej: poltherm.pl.